Page 5 vakuppu_english.pdf Full Version
							
                THIRUVAGUPPU
muruga saravaNa magaLir aRuvar mulai nugarum aRu muka kumara saraNamena aruLpaadi aadimiga
mozhi kuzhaRa amudhu thozhudhur ugumavar vizhi aruvi muzhuguvadhum varugavena aRaikoovi aaLuvadhum
mudiya vazhi vazhi adimai enum urimai adimai muzhu dhulag aRiya mazhalai mozhi kodu paadum aasukavi mudhala mozhivana nipuNa madhupa mugar idha mavuna muguLa parimaLa nikila kavimaalai sooduvadhum
madhasikari kadhaRi mudhu mudhalai kavarthara nediya madu naduvil veruvi oru visai aadhimoolam ena varukaruNai varadhan igal iraNiyanai nudhi ugirin vagirum adal ari vadivu kuRaLaagi maa baliyai
valiya siRai ida veLiyin mukadu kizhipada mudiya vaLaru mugil nirudhan iru padhu vaagu boodharamum makutam orupadhu muRiya adu pagazhi vidu kurisil maruga nisicharar dhaLamum varu thaarakaa suranum
madiya malai piLavu pada makara jalanidhi kuRugi maRugi muRaiyida muniyum vadivEla neelagiri maruvu gurupathi yuvathi bavathi bagavathi madhura vachani bayiravi gavuri umaiyaaL thrisoola dhari
vanajai madhupathi amalai vijayai thiripurai punidhai vanithai abinavai anagai abiraama naayaki than
 CONTENTS
Page 5 of 37