Page 4 vakuppu_english.pdf Full Version
							
                THIRUVAGUPPU
imaiyamayil thazhuvum oru thirumaarbil aaduvadhum
imaiyavargaL nagariliRai kudipugudha nirudharvayiR eRipugudha uragarpathi abishEkam aayiramum ezhupilamu neRu neRena muRiya vadakuvad idiya iLaiya thaLar nadai pazhagi viLaiyaadal kooruvadhum
iniyakani kadalaipayaR odiyalpori amudhu seyum ilaguvegu katavikata thadabaara mEruvudan
igali mudhu thigirigiri neriya vaLai kadal kadhaRa ezhu buviyai oru nodiyil valamaaga Oduvadhum
eRuzhi puli karadi ari kari kadamai varudai uzhai iralai marai iravu pagal iraithEr kadaataviyil
eyinar idum idhaN adhanil iLagu thinai kiLi kadiya inidhu payil siRumi vaLar punameedh ulaavuvadhum
mudhala vinai mudivil irupiRai eyiRu kayiRukodu
mudhu vadavai vizhi suzhala varukaala dhootharkeda muduguvadhum aruNeRiyil udhavuvadhum ninaiyum avai mudiya varuvadhum adiyar pagai kOti saaduvadhum
mogumogena madhupa mural kuravu viLavinadhu kuRu muRiyu malar vakuLa dhaLa muzhuneela theevaramum murugu kamazhvadhum akila mudhanmai tharuvadhum viratha munivar karudhariya thava muyalvaar thapO balamum
 CONTENTS Page 4 of 37