Page 5 anubhuti_eng_pdf.pdf Full Version
							
                raagamaigai KANDHAR ANUBHOOTHI
aadhi
kEdhaaram
pEraasai enum piNiyil piNipattu,
Oraa vinaiyEn uzhalath thagumO?
veera! mudhusoor padavEl eRiyum
soora suralOka thurandharanE ! 16
yaam Odhiya kalviyum, em aRivum,
thaamE peRa, vElavar thandhadhanaal,
boomEl mayalpOy, aRam mey puNarveer
naamE nadaveer, nadaveer iniyE 17
udhiyaa, mariyaa uNaraa, maRavaa,
vidhimaal aRiyaa, vimalan pudhalvaa,
adhikaa, anagaa, abayaa! amaraa
pathi kaavala ! soora bayang karanE ! 18
vadivum dhanamum manamum guNamum kudiyum kulamum kudi pOgiyavaa !
adi andham ilaa ayilvEl arasE !
midi endr(u) oru paavi veLip padinE 19
aridhaagiya mey poruLukku adiyEn
uridhaa ubadhEsam uNarthiyavaa !
viridhaaraNa ! vikrama vEL ! imaiyOr
puri thaaraka ! naaga purandharanE ! 20
 Page 4 of 10