Page 4 anubhuti_eng_pdf.pdf Full Version
							
                raagamaigai KANDHAR ANUBHOOTHI
aadhi
aarabi
“koogaa” ena en kiLai koodi azhap
pOgaa vagai meyp poruL pEsiyavaa !
naagaachala vElava ! naalukavith
thyaaga ! suralOka sikaamaNiyE ! 11
semmaan magaLai thirudum thirudan
pemmaan murugan, piRavaan, iRavaan
“summaa iru sollaRa” endralumE,
amma poruL ondrum aRindhilanE 12
“murugan, thanivEl muni, nam guru” endru aruLkoNd(u) aRiyaar aRiyum tharamO !
uruandr(u), aruandr(u), uLadh(u)andru, iladh(u)andru, iruL andru oLi andr(u) ena nindradhuvE 13
kaivaay kadhirvEl murugan kazhalpetru
uyvaay, mananE! ozhivaay ozhivaay
mey vaay vizhi naasiyodum sevi aam
aivaay vazhi sellum avaavinaiyE 14
“murugan, kumaran, guhan” endru mozhindhu, urugum seyal thandhu, uNarv(u) endr(u) aruLvaay? poru pungavarum, buviyum, paravum
gurupungava! eN guNa pancharanE ! 15
 Page 3 of 10