Page 3 anubhuti_eng_pdf.pdf Full Version
							
                raagamaigai KANDHAR ANUBHOOTHI
aadhi
gauLai
thiNiyaana manO silaimeedhu, unathaaL
aNiyaar, aravindham arumbu madhO ?
“paNiyaa?” ena, vaLLi padham paNium
thaNiyaa athimOha dhayaa paranE ! 6
keduvaay mananE ; gathikEL, karavaadhu
iduvaay vadivEl iRaithaaL ninaivaay
suduvaay nedu vEdhanai thooLpadavE
viduvaay viduvaay vinai yaavaiyumE 7
amarum padhi, kEL, aham aam enum ip
bimaram keda mey poruL pEsiyavaa !
kumaran giriraja kumaari magan
samaram poru dhaanava naasakanE ! 8
mattoor kuzhal mangayar maiyal valaip
pattu, oosalpadum paris(u) endr(u) ozhivEn ? thatt(u) ood(u) aRa vEl sayilath(thu) eRiyum nishtoora niraakula, nirbayanE ! 9
kaar maa misai kaalan varil, kalabath
thErmaa misai vandh(u), edhirap paduvaay
thaar maarba ! valaari thalaari enum
soormaa madiyath thodu vElavanE ! 10
 Page 2 of 10